Hệ thống YANI BAKERY

YANIBAKERY 1:
Địa chỉ: 147 Đường ĐT 745, Khu phố Thạnh Lợi, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (0650) 3 745 592 - Fax: (0650) 3745 593
Email: yani@gmail.com

YANIBAKERY 2:
Địa chỉ: Kiốt 24,25,26 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đức 3, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (0650) 3765 866 - Fax: (0650) 3765 966

Hệ thống nhà hàng 2 (17/04/2012)

Hệ thống nhà hàng 2

Nội dung đang cập nhật

 

Hệ thống nhà hàng (17/04/2012)

Hệ thống nhà hàng

Nội dung đang cập nhật

 
 
 

YANI BAKERY 1
Địa chỉ: 147 Đường ĐT 745, Khu phố Thạnh Lợi, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (0650) 3 745 592 - Fax: (0650) 3745 593
Website: www.chenlin.vn - Email: yani@chenlin.vn

Copyright © chenlin.vn 2012 - All Rights Reserved

Thiết kế bởi công ty thiết kế web NON.VN